Waarde Collega’s, waarde vrienden, Meer dan ooit wellicht heeft onze vereniging  haar reden van bestaan. De basisprincipes  van onze vereniging zijn de onafhankelijkheid van de magistratuur, de persoonlijke contacten tussen de magistraten en de vorming door middel van uitwisseling en internationale studies ter gelegenheid van de jaarlijkse internationale congressen. Bij het begin van het jaar willen we u vragen om de jaarlijkse bijdrage van 25 euro over te maken op rekening nr. BE09 9791 5726 1657 van UIM – IUM, bank Argenta te Luik. Hierdoor kan u deelnemen aan onze activiteiten en ontvangt u onze informatie. Houdt u van reizen en internationale contacten met onze collega’s?  Ga dan met ons mee naar het congres van de Internationale Unie, dat gehouden wordt in Marokko van 14 tot 18 oktober 2018. Onze Belgische afdeling organiseert ook een studiereis naar Bordeaux van 25  tot 29 april eerstkomend. Neem hiervoor contact op met viviane@lebe.be. Steun ons, doe mee, het is een unieke gelegenheid om de collega’s te ontmoeten, van vredegerecht tot Hof van Cassatie. We hebben een bescheiden website, en de Nederlandstalige versie is in de maak. Ons adres is          iaj-belgium.be. Consulteer eveneens de internationale site iaj.uim.org. Met vriendelijke groeten.